Terapikvistar

10.01.2017 kl. 14:49

Det mest terapeutiska i mitt liv just nu är att skissa kvistar och blommor. Även om jag inte kan någonting om varkendera. Finner mig själv ofta klockan ett på natten tecknandes kvistar. 


En fnatt som tänker osammanhängande tankar och försöker uttrycka dem genom texter och teckningar

Det här är främst ett anteckningsblock framom något annat, med målet att använda så ocensurerade ord som möjligt 

Follow